Ngày 17/8/2021 toàn thể giáo viên, cán bộ quán lý nhà trường tiếp tục tham gia bồi dưỡng chuyên môn, thông qua hình thức học trực tuyến do Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa tổ chức.

Ngày 17/8/2021 toàn thể giáo viên, cán bộ quán lý nhà trường đã tham gia bồi dưỡng chuyên môn, thông qua hình thức học trực tuyến do Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa tổ chức. Các đồng chí giáo viên đã học tập, nghiên cứu 2 chuyên đề: Giáo dục STEAM trong trường mầm non và chuyên đề Giáo dục trẻ dựa vào cộng đồng; Đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non do các  đồng chí Vũ Hương và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – cán bộ quản lý trường học, cốt cán phòng GD&ĐT giảng dạy.

Một số hình ảnh của buổi học: