Ngày 16/8/2021 toàn thể giáo viên, cán bộ quán lý nhà trường tiếp tục tham gia bồi dưỡng chuyên môn, thông qua hình thức học trực tuyến do Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa tổ chức.

Ngày 16/8/2021 toàn thể giáo viên, cán bộ quán lý nhà trường đã tham gia bồi dưỡng chuyên môn, thông qua hình thức học trực tuyến do Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa tổ chức. Các đồng chí giáo viên đã học tập, nghiên cứu 2 chuyên đề: chương trình giáo dục mầm non sửa đổi và chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm do các  đồng chí cốt cán phòng GD&ĐT giảng dạy.

Một số hình ảnh của buổi học: