Ban giám hiệu và tổ chuyên môn trường Mầm non Hàm Rồng thăm lớp dự giờ và bồi dưỡng chyên môn cho đội ngũ giáo viên mới 

Ban giám hiệu và tổ chuyên môn trường Mầm non Hàm Rồng thăm lớp dự giờ và bồi dưỡng chyên môn cho đội ngũ giáo viên mới. Tại lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A, điểm trường tổ 2; Lowpa 4-5 tuổi B; Lớp 25-36 tháng Suối Hồ I và lớp MG ghép 4 tuổi Suối Hồ 2.