Chiều ngày 16/4/2021 các đồng chí giáo viên trường mầm non Hàm Rồng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại phòng hội đồng nhà trường với tiết dạy làm quen với toán: Thêm bớt so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10 (5t), thêm bớt so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5 (3.4t).

Chiều ngày 16/4/2021 các đồng chí giáo viên trường mầm non Hàm Rồng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại phòng hội đồng nhà trường với tiết dạy làm quen với toán: Thêm bớt so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10 (5t), thêm bớt so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5 (3.4t). Các đồng chí gv đã có những trao đổi, góp ý để xây dựng tiết dạy và để học hỏi chuyên môn từ đồng nghiệp. 

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn: