Ngày 29/04/2021 trường Mầm non Hàm Rồng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học tại lớp MG ghép 4, 5 tuổi điểm trường Suối Hồ 1. Với tiết dạy Làm quen chữ cái: Tập tô chữ cái s, x