Ngày 23/04/2021 trường Mầm non Hàm Rồng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học tại lớp MG ghép 2, 3, 4, 5 tuổi điểm trường Suối Hồ 2. Với tiết dạy Làm quen với toán: Thêm bớt so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10 (5t), thêm bớt so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5 (3.4t).