Kết quả của việc cố gắng, nỗ lực không ngừng tập thể Công đoàn nhà trường trong năm học vừa qua..

Ngày 19 tháng 10 năm 2022 Liên đoàn Lao động thị xã Sa Pa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021- 2022

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng tập thể Công đoàn nhà trường đã được liên đoàn lao động thị xã Sa Pa đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021-2022 và được Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai tặng  Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” năm học 2021- 2022.

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua các công đoàn viên trong công đoàn sẽ nỗ hơn nữa để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2022-2023