Ngày 15/04/2021 cô trò lớp mẫu giáo 5 tuổi điểm trường Má Tra 1 đã có buổi trải nghiệm nhảy sạp đầy thú vị. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động vui chơi mà đó còn là một trong những các giúp trẻ được trải nghiệm văn hoá của dân tộc mình cũng như văn hoá của dân tộc khác.

Ngày 15/04/2021 cô trò lớp mẫu giáo 5 tuổi điểm trường Má Tra 1 đã có buổi trải nghiệm nhảy sạp đầy thú vị. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động vui chơi mà đó còn là một trong những các giúp trẻ được trải nghiệm văn hoá của dân tộc mình cũng như văn hoá của dân tộc khác.

Một số hình ảnh của buổi trải nghiệm: