Tham gia cuộc thi về “Tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp thị xã năm 2022.

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 08/10/2020, của Thị ủy Sa Pa về “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động trên địa bàn thị xã Sa Pa giai đoạn 2020 - 2025”; Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 31/12/2020 của Thị ủy Sa Pa về triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 08/10/2020 giai đoạn 2021 - 2025 năm 2021; Kế hoạch số 35- KH/TU, ngày 05/01/2021 của Thị ủy Sa Pa về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 08/04/2021 về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 1083-CV/TU, ngày 04/04/2022 của Thị ủy Sa Pa về việc tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.

Ngày 19/05/2022 Đảng bộ phường và các đảng viên của liên trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phường Hàm Rồng tham gia hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Kỉ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch HCM do Thị uỷ Sa Pa tổ chức. Đoàn đã giành được giải khuyến khích.

(Hình ảnh: Màn chào hỏi của đội thi)

(Hình ảnh: Tham gia dự thi kể chuyện do cô giáo Trần Thị Kim Phượng)

(Hình ảnh: Kết thúc hội thi)

Qua cuộc thi phát hiện, nêu gương, động viên những tấm gương sáng trong nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thúc đẩy việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021; Quy định số 12-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai. Qua Hội thi các đơn vị tham gia đúc rút và học hỏi được những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền.