Để trẻ có sự khám phá về môi trường bên ngoài lớp học; GV điểm Má Tra1 cho các bé tham quan vườn trường.

Hoạt động quan sát vườn hoa, vườn rau, bắt sâu cho rau của các bé lớp Mẫu giáo