Năm học 2018-2019 trường mầm non Sa Pả có 9 điểm trường; trong đó có 8/9 điểm trường là sân bê tông còn 01 điểm trường Suối Hồ 2 là sân đất, do địa hình phức tạp nên vận chuyển nguyên vật liệu bằng sức người. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2018 nhà trường đã phối kết hợp ĐTN xã vận chuyển vật liệu để làm sân chơi cho trẻ. 

Được Sự quan tâm của lãnh đạo PGD&ĐT Sa Pa hỗ trợ vật liệu để nhà trường làm sân chơi cho trẻ. Sau hai ngày lao động nhà trường đã hoàn thành công trình sân chơi được láng xi măng cho các cháu tại điểm Suối Hồ 2; hiện tại 9/9 điểm trường của mầm non Sa Pả đã có sân chơi xi măng và sạch sẽ.