Trường học hạnh phúc là nơi khiến cả cô và trò đều có cảm giác "muốn đến". Nơi đó là gia đình lớn có niềm vui, sự mong chờ và những rung cảm. Với khẩu hiệu Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, Trường học thân thiện - học sinh tích cực, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hàm Rồng chúng tôi đã và đang đồng hành cùng nhau xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên các tiêu chí về trường học hạnh phúc. 

Trường học hạnh phúc là nơi khiến cả cô và trò đều có cảm giác "muốn đến". Nơi đó là gia đình lớn có niềm vui, sự mong chờ và những rung cảm. Với khẩu hiệu Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, Trường học thân thiện - học sinh tích cực, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hàm Rồng chúng tôi đã và đang đồng hành cùng nhau xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên các tiêu chí về trường học hạnh phúc. 

   Yêu thương là sự quan tâm, chia sẻ, tin tưởng, hỗ trợ và bao dung. Cụm từ có lẽ đã rất quen đối với mỗi người thầy,người cô chúng tôi.