Giờ ra chơi, các bé học sinh điểm trường Suối Hồ 1 quan sát vườn Hoa Su Si.