Sáng ngày 09/09/2022 Chi bộ trường Mầm non Hàm Rồng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 - 2025


Sáng ngày 09/09/2022 Chi bộ trường Mầm non Hàm Rồng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 - 2025

Tại Đại hội, Chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá một cách khách quan, dân chủ và sâu sắc các kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời nghiên cứu, thảo luận đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 01 đồng chí Bí thư chi bộ, 01 đồng chí Phó bí thư chi bộ, 1 đồng chí ủy viên, nhiệm kì 2022-2025.

Sau đây là một số ảnh diễn ra của đại hội: 

 

 

Một lần nữa, xin Chúc mừng thành công của Đại hội, chúc các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên sức khỏe và thành công !!!!