Chương trình từ thiện " Chia sẻ yêu thương" của công ty cổ phần CAB GROUP với Điểm trường Má Tra 2 - Trường Mầm non Hàm Rồng

Ngày 30/08/2022 trường Mầm non Hàm Rồng nhận những tấm lòng " Chia sẻ yêu thương" từ công ty cổ phần CAB GROUP với điểm trường Má Tra 2 gồm: 52 thùng mì tôm KOKOMI, 25 thùng sữa FAMI. Ngoài ra đoàn còn ủng hộ cơ sở vật chất để sữa chữa lại nền điểm thôn là 2,5 mét khối cát, 7 tạ xi măng, 45 mét khối gạch

 Sau đây là một số hình ảnh của chương trình từ thiện