Ngày 13/8/2021 toàn thể giáo viên, cán bộ quán lý nhà trường đã tham gia bồi dưỡng chuyên môn, thông qua hình thức học trực tuyến do Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa tổ chức. 

Ngày 13/8/2021 toàn thể giáo viên, cán bộ quán lý nhà trường đã tham gia bồi dưỡng chuyên môn, thông qua hình thức học trực tuyến do Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa tổ chức. Các đồng chí giáo viên đã học tập, nghiên cứu 2 chuyên đề: phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi và chuyên đề tăng cường tiếng việt do 2 đồng chí Vi Thị Tố Uyên - hiệu trưởng mầm non Tả Phìn và đồng chí Vũ Thanh Lợi - hiệu trưởng mầm non Lao Chải giảng dạy.

Một số hình ảnh của buổi học: