18/06/2021

Sáng 18/6, HĐND Thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Để thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND Thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Kỳ họp, về phía HĐND tỉnh Lào Cai có Đại tá Đỗ Thanh Lãng, Chính uỷ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; bà Sùng Thị Pằng, Trưởng phòng công tác HĐND, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh Lào Cai.

Về phía Thị xã Sa Pa có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy; UB MTTQVN Thị xã; Thường trực HĐND, UBND Thị xã; 30 đại biểu HĐND Thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại biểu dự Kỳ họp, Đại biểu HĐND thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2021-2026 chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi khai mạc Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực Ủy ban Bầu cử Thị xã Sa Pa báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thị xã  khóa XIX; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thị xã  khóa XIX. Trước đó, Kỳ họp đã tổ chức phiên trù bị bầu tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thị xã Sa Pa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2021-2026

 

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND Thị xã. Kết quả đồng chí Phan Đăng Toàn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị  ủy, được bầu làn Chủ tịch HĐND Thị xã  khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lê Mạnh Hảo, UVBTV Thị ủy, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ban HĐND thị xã Sa Pa.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đăng Toàn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị  ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã  khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND Thị xã  khóa XIX; bầu các chức danh trưởng, phó các ban HĐND Thị xã  khóa XIX.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND thị xã Sa Pa. 

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND Thị xã đã bầu ông Vương Trinh Quốc - Phó Bí thư Thị ủy, tái cử chức danh Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu 03 chức danh Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: ông Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, tái cử chức danh phó Chủ tịch UBND Thị xã; ông Trần Trọng Thông, Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, tái cử chức danh phó Chủ tịch UBND Thị xã; Ông Đỗ Văn Tân, Uỷ viên Ban chấp hành Thị uỷ, trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã được bầu làm phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND Thị xã cũng đã bầu 12 thành viên UBND Thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2021-2026 (khuyết 01uỷ viên);18 hội thẩm tòa án nhân dân; thông qua 13 Quyết nghị. Trong đó có Quyết nghị về thành lập 06 tổ đại biểu HĐND Thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thành viên các ban HĐND và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND Thị xã năm 2021; thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa phát biểu bế mạc Kỳ họp. 

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phan Đăng Toàn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị  ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; chúc mừng các đồng chí được bầu các chức danh tại Kỳ họp. Đề nghị các đại biểu, trước hết phải thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của mình; nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất đạo đức; nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức về luật pháp, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND Thị xã. Đồng thời, các đại biểu HĐND Thị xã, tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân mình, sao cho sát với thực tiễn và hướng về cơ sở; liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân… 

Tặng hoa đồng chí Nguyễn Xuân Trường (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Sa Pa nghiệm kỳ 2016-2021).

Sau 1/2 ngày làm việc, trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và dân chủ, kỳ họp thứ Nhất HĐND Thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra.

Lê Hưng ( Trung tâm VH,TT-TT thị xã Sa Pa)