PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ SA PA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, CHUYÊN MÔN HÈ 2021

Sáng ngày 13/8/2021, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các trường cấp THCS trên địa bàn thị xã Sa Pa bước vào đợt bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2021 trong gian 4 ngày (từ ngày 13 - 17/8/2021) qua hình thức Zoom trực tuyến tại địa điểm các trường học. Tổng số có 347 các bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng ở 11 bộ môn theo Chương trình GDPT năm 2018 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học lớp 6 bắt đầu thực hiện từ năm học 2021 - 2022.

Trước đó, ngày 11/8/2021 toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành đã được tham gia học tập bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho đội ngũ về các chuyên đề:

- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 15 đề án của Đảng bộ thị xã nhiệm kì 2020 - 2025.

- Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển  đất  nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới, trong  nước, trong tỉnh và trên địa bàn thị xã nổi bật 6 tháng đầu năm 2021.

Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn gồm:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục  theo chương trình GDPT 2018, theo hướng dẫn Công văn 5512/2020/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học môn Toán 7, 8, 9.

- Kiểm tra đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

- Xây dựng kế hoạch bài học (Giáo án) theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. (Theo CV5512).

- Nghiên cứu Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè 2021:

 

Đ/c Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy lên lớp bồi dưỡng chính trị

Đ/c Phùng Mạnh Khang - Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy lên lớp bồi dưỡng chính trị​​​​​​

Công tác bồi dưỡng tại điểm cầu trường PTDTBT TH&THCS Hầu Thào

Mặc dù hiện nay tình hình dịch Covid đang còn diễn biến phức tạp và có những ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhưng ngành GD&ĐT thị xã Sa Pa vẫn quyết tâm, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện để phục vụ cho năm học mới 2021 - 2022 đồng thời thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid theo quy định của Chính phủ, của tỉnh và thị xã./.

                                                                                                           Trần Vinh (Phòng GD&ĐT)