Để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong điều kiện vừa phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đảm bảo kiến thức trọng tâm, từ đầu năm học, căn cứ chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Sa Pa đã hướng dẫn chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để triển khai thực hiện đảm bảo thời lượng quy định. Trong quá trình thực hiện, có những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ giúp các trường triển khai có hiệu quả, nhất là đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xuất hiện các môn tổ hợp: Nghệ thuật (môn Âm nhạc và Mỹ thuật), môn KHTN (môn Vật lý, Hoá học và Sinh học), môn KHXH (Lịch sử và Địa lý). Ngày 26/11/2021, tại Trường PTDTBT TH&THCS Hầu Thào, Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa đã tổ chức Hội thảo chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường. Tham dự Hội thảo là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn học 21 trường có cấp học THCS trên địa bàn.

Quanh cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhóm bộ môn đã tổ chức rà soát, thẩm định đánh giá các Kế hoạch giáo dục môn học đã xây dựng, từ đó nhận ra các điểm phù hợp, chưa phù hợp với từng đối tượng học sinh; đề xuất hướng tinh giảm, giảm tải gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng Chương trình GDPT 2018; điều chỉnh Kế hoạch giáo dục theo phương án ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo Văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH, ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT; đề xuất điều chỉnh nội dung dạy học đối với lớp 9 theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực lên lớp 10 Chương trình GDPT 2018 để ban hành Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, bảo đảm tổng số tiết/năm học theo quy định.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

 

Cùng với rà soát các Kế hoạch giáo dục giáo dục nhà trường, các cá nhân đã rà soát các mục tiêu của Kế hoạch bài dạy (giáo án lên lớp) của các cá nhân để cùng nhau trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những nội dung còn khó khăn của môn tổ hợp, khó khăn ở những nội dung tích hợp liên môn, giáo dục STEM.

Qua các ý kiến thảo luận, đề xuất của các nhóm bộ môn, Phòng GD&ĐT sẽ có hướng chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình trong điều kiện vừa khắc phục khó khăn tổ chức dạy học đảm bảo kiến thức kỹ năng và phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn trường học, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục./.

Bùi Hương (Phòng GD&ĐT)