Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường. Ngày 13 tháng 9 năm 2019 điểm Suối Hồ 1 tổ tức têt trung thu cho các cháu học sinh mầm non